Pri kompletnoj obnovi čeljust je u potpunosti rastavljena, pjeskarena i lakirana, sve bitne pozicije ugradnje manžeta/prahobrana i vitalnih dijelova temeljito očišćene i odmašćene. Sve komponente su pregledane i testirane te su zamijenjeni svi dijelovi van tolerancije i parametara izvornog proizvođača dijelova.

Kod djelomične reparacije čeljusti, dio koji je neispravan se zamjenjuje drugim, a ostali dijelovi nisu pregledani niti testirani.


KOČIONE ČELJUSTI TEILER ZA KAMIONE, AUTOBUSE I PRIKOLICE


Prednost odabira proizvoda marke TEILER je u samom postupku obnove. Cjelokupan postupak je raščlanjen u faze i svakoj se navedenoj fazi pridodaje jednaka važnost te je stručno osoblje odrađuje na najprofesionalniji način koristeći specijalne namjenske alate.

Na području transporta i logistike pritisak konkurencije je izrazito visok, zbog čega troškovi popravaka i održavanja vozila te njihove uštede imaju značajnu ulogu. Pravovremena obnova je efikasno i sigurno rješenje za sve vrste vozila – autobuse, kamione i sve vrste (polu)prikolica, uključujući i prikolice starijih generacija. Originalne obnovljene kočione čeljusti marke TEILER pokrivaju sve modele gospodarskog programa uz jamstvo 12 mjeseci.

Prednost odabira obnovljenih čeljusti Teiler je u samom standardiziranom postupku obnove. Dotrajala kočiona čeljust se kompletno rastavlja, a svi se dijelovi čiste u rotacionoj perilici kako bi se uklonila sva nečistoća i masnoća s dijelova i kućišta. Tek nakon tog postupka kućište se pjeskari

Postupkom pjeskarenja i lakiranja čeljust je i vizualno i kvalitativno u potpunosti obnovljena. Dijelovi čeljusti se testiraju, potom se sve neispravne i istrošene komponente zamjenjuju novim originalnim dijelovima. Svaki obnovljeni proizvod prolazi iste kontrole kao i novi tvornički proizvod, što obuhvaća testiranje na tlak simulacijom kočenja u vožnji kočionim cilindrom te kontrola i kalibracija senzora istrošenosti kočionih obloga


Da bi se iz stare kočione čeljusti dobio novi proizvod potrebno je 3 do 4 sata, koliko traje čitav postupak obnove. Ukoliko sve funkcionira ispravno, čeljust dobiva svoj identifikacijski broj i kod na koji se veže jamstvo. Velika zaliha gotovih čeljusti najtraženijih modela dostupna je odmah za isporuku (više od 500 čeljusti), preko 150 kućišta (core) spremnih za obnovu i više od 1.000 referentnih brojeva spremnih za isporuku, uz mogućnost otkupa starih čeljusti.

TEMELJNO ISPITIVANJE

Prilikom primitka neispravne kočione čeljusti čini se procjena stanja te defektaža kvara i pripremaju se novi dijelovi koji će se ugraditi.DEMONTAŽA

Rastavljanje pomoću specijalnih alata uz mjere opreza za sprečavanje deformacije i oštećenja dijelova čeljusti uz zadovoljene propise sigurne zaštite na radu.ČIŠĆENJE I ODMAŠĆIVANJE KUĆIŠTA I DIJELOVA

Kućište i dijelovi se najprije čiste u rotacionoj perilici da bi se temeljno uklonila prljavština, masnoća i hrđa.PJESKARENJE I LAKIRANJE

Nakon detaljnog čišćenja i odmašćivanja, čeljust se pjeskari kako bi se s kućišta u potpunosti skinula sva hrđa i stari lak koji se nalazio na čeljusti. Zatim se lakira i suši.TESTIRANJE I ZAMJENA DIJELOVA TE SASTAVLJANJE

Dijelovi čeljusti se testiraju, potom se sve neispravne i dotrajale komponente zamjenjuju novim originalnim dijelovima.KONTROLA


Svaki reparirani proizvod u našem pogonu prolazi iste razine kontrole kao i novi tvornički proizvod, što obuhvaća testiranje na tlak simulacijom kočenja u vožnji kočionim cilindrom te kontrola senzora istrošenosti kočionih obloga.

Da bi se iz stare kočione čeljusti dobio novi proizvod potrebno je 3 do 4 sata, koliko traje čitav postupak. Ukoliko sve funkcionira pravilno, čeljust dobiva svoj identifikacijski broj i kod na koji se veže jamstvo.

Kvalitetna obnova po izvrsnoj cijeni!

Jamstvo na popravak 12 mjeseci. Više od 500 obnovljenih čeljusti dostupno odmah. Više od 1.000 referentnih brojeva spremnih za isporuku.