Jamstvene odredbe

TEILER je brand proizvođača Auto Hrvatska Prodajno servisni centri d.o.o. (zajedno dalje u tekstu: TEILER).

Jamstvo vrijedi pri kupnji proizvoda marke TEILER koje prodaju društvo Auto Hrvatska Prodajno servisni centri d.o.o. i ovlašteni distributeri diljem svijeta.

TEILER proizvodi su podložni jamstvu u uvjetima uobičajene i pravilne uporabe, u slučaju nedostataka nastalog u proizvodnji u trajanju od 12 mjeseci. TEILER prihvaća odgovornost za kvarove proizvoda koji su nastali u jamstvenom vremenu, ako se dokaže da su rezultat neispravnih materijala ili izrade. U tom slučaju TEILER će reklamirani proizvod besplatno popraviti ili zamijeniti ispravnim u najkraćem mogućem vremenu.

TEILER ne prihvaća odgovornost za oštećenja i kvarove proizvoda koji su nastali kao rezultat:

  • nestručne ugradnje i/ili neadekvatnog održavanja proizvoda
  • nepoštivanje uputa za ugradnju i uporabu
  • vanjska ili unutarnja mehanička oštećenja proizvoda

Procesi jamstva

Prilikom pozivanja na jamstvo, kupac mora omogućiti da TEILER detaljno ispita proizvod i istraži uzroke nastanka kvara u svom servisu, uz obavezu kupca da dostavi proizvod, kao i sve potrebne informacije u vezi s nastalim problemom.

Svi proizvodi u jamstvu moraju biti vraćeni u kompletu. Reklamacija se može iskomunicirati putem telefona ili E-pošte. Tijekom jamstvenog razdoblja, TEILER će popraviti ili zamijeniti bilo koju neispravnu komponentu koja je u jamstvenom roku. TEILER pridržava pravo zamijeniti neispravni TEILER proizvod ili relevantne dijelove s proizvodom ili dijelom istovrijedne vrijednosti ili ga popraviti. Ako je potrebna zamjena, zamijenjeni TEILER proizvod ili sastavni dijelovi postaju vlasništvo tvrtke TEILER.

TEILER pridaje veliku važnost na oznake kao referentne točke. Nemojte uklanjati jamstvene pločice s proizvoda, kako biste izbjegli eventualne buduće komplikacije. Neispravni dijelovi koji su bez jamstvenih pločica prihvaćaju se ako se dokaže da je proizvod doista marke TEILER. Nakon popravka TEILER daje jamstvo tijekom ostatka jamstvenog razdoblja ili daljnjih 12 mjeseci.

Ako ovlašteni TEILER servis utvrdi da na proizvodu ne postoji kvar koji je kupac prijavio za jamstvo, troškove ispitivanja proizvoda, dostave i druge nastale troškove snosi kupac. Auto Hrvatska PSC isključivo snosi direktne troškove popravka ili zamjene proizvoda u ovlaštenom servisu, ali ne i ostale troškove prouzrokovane neispravnim proizvodom.

U slučaju da proizvod TEILER zahtijeva popravak pod jamstvom, kupac snosi troškove prijevoza do TEILER servisne lokacije i natrag do lokacije kupca. TEILER neće snositi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak robe tijekom prijevoza proizvoda pod jamstvom do TEILER servisne lokacije i natrag. Kupac snosi sav rizik i trošak eventualnih oštećenja ili gubitka u transportu. TEILER će nadoknaditi trošak prijevoza tek u slučaju odobrenja i prihvaćanja jamstva. TEILER neće biti odgovoran za bilo kakvu poslovnu štetu ili bilo koji drugi komercijalni ili ekonomski gubitak bilo koje vrste osim navedenih.

Kupac je suglasan da sam snosi troškove poput oštećenja vozila i motora, kao i troškove skidanja, ugradnje, otpreme i dopreme proizvoda, troškove slanja vozila i robe, vuče vozila, izgubljene dobiti, štete na robi, štete prema trećim osobama, tjelesne ozljede i sl.

Sve dok je proizvod označen kao TEILER, bit će zamijenjen ili popravljen bez naknade, obzirom da TEILER pridaje veliku važnost zadovoljstvu kupaca i uvijek nastoji pronaći odgovarajuće rješenje.

Kupac kupnjom TEILER proizvoda ovim putem  izražava suglasnost da TEILER ne odgovara za materijalne nedostatke proizvoda (ni vidljive niti skrivene). 

Zahvaljujemo Vam na ukazanom povjerenju. 


Kvalitetna obnova po izvrsnoj cijeni!

Jamstvo na popravak 12 mjeseci. Više od 500 obnovljenih čeljusti dostupno odmah. Više od 1.000 referentnih brojeva spremnih za isporuku.


soap2day