Uvjeti korištenja web stranice

Odricanje odgovornosti

TEILER je brand proizvođača Auto Hrvatska Prodajno servisni centri d.o.o. (zajedno dalje u tekstu: TEILER).

Ne jamčimo neprestanu, pravovremenu, sigurnu i besprijekornu dostupnost ni sadržaj web-stranica.
Ne jamčimo da će rezultati dobiveni korištenjem naših web-stranica zadovoljiti očekivanja ili biti potpuno pouzdani.
Ovim putem prihvaćate i potvrđujete da ste obaviješteni da bez prethodne najave i u svakom trenutku možemo otkazati ili na neodređeno vrijeme suspendirati rad ovih web-stranica.
Pristajete na sebe preuzeti rizik korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih web-stranica.
Svi proizvodi i usluge dostupni Vama putem sadržaja ove stranice (osim ako nije izričito navedeno drugačije) su u stanju „tako kako jest“ i „kako je dostupno“, bez davanja jamstva, prava na zastupanje, ili bilo kojih drugih uvjeta, izričitih ili podrazumijevanih.

TEILER, kao ni njegovi zastupnici i zaposlenici, povezani partneri, pružatelji usluga, pripravnici, dobavljači ili davatelji licence nisu odgovorni za bilo kakvu ozljedu, gubitak, potraživanje ili bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, kaznenu Ili posljedičnu štetu bilo koje vrste. Posebice je isključena odgovornost za  izgubljenu zaradu, izgubljenu štednju, gubitak podataka, troškove zamjene ili slične štete, čak ako su ugovorene ili nastale kao posljedica nepoštivanja ugovornih odredbi (uključujući i slučajeve omaške, nepažnje ili grube nepažnje) i korištenjem bilo koje usluge ili proizvoda nabavljenog na osnovi informacija i drugog sadržaja na ovim web-stranicama. Nadalje, štetom se podrazumijevaju i svi zahtjevi koji se na bilo koji način odnose na vaše korištenje bilo koje usluge ili proizvoda, te obuhvaća, ali nije ograničena na , pogreške i propuste u bilo kojem sadržaju. Budući da u nekim država ili jurisdikcijama zakonski nije dozvoljeno isključivanje ili ograničavanje odgovornosti za posljedičnu ili slučajnu štetu, tada je naša odgovornost ograničena u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj zakonom.

Kvalitetna obnova po izvrsnoj cijeni!

Jamstvo na popravak 12 mjeseci. Više od 500 obnovljenih čeljusti dostupno odmah. Više od 1.000 referentnih brojeva spremnih za isporuku.


soap2day